Çerez Politikası - KVKK

Çerez Politikası
MacroTR Çerez Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
MacroTR (Bundan sonra “ Site” olarak anılacaktır.) iletişim bilgileri vasıtasıyla işlenen tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusudur. Bu web sitesini kullanan tüm ziyaretçiler ise bundan sonra “ Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.
Bu metinle, siz değerli kullanıcılara, siteyi kullanırken elektronik ortamda hangi kişisel- verilerinizin alındığını veya alınmasının muhtemel olduğunu açıklamak, gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması gerekse Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hükümleri kapsamında Kullanıcıların aydınlatılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.
- kullanıcı işlem bilgisi
ÇEREZ TANIMI VE KULLANIM AMACI
İnternet sitelerini görüntülemek için, bilgisayarınızda, tabletinizde, mobil telefonunuzda v.b. cihazlarınızda kullandığınız Google Chrome, İnternet Explorer, Safari, Firefox v.b. gibi tarayıcılar, doğrudan kendileri veya bu tarayıcılar aracılığıyla ziyaret ettiğiniz web siteleri, siz bu tarayıcıları yüklerken veya kullanırken cihazlarınıza yüklenen bir kısım dosyalarla, gezindiğiniz web siteleri, kullanım alışkanlıklarınız, şifreleriniz ve kullanıcı adlarınız gibi pek çok kişisel verinizi bu küçük dosyalar vasıtasıyla kaydederler. Bu dosyalara çerez dosyaları denilmektedir.
Çerezler genellikle:
- İnternet sitesinin veya mobil uygulamanın kullanıcılar tarafından en çok ziyaret edilen sayfaları ve en çok tıklanan bağlantıları tespit etmek, sayfalarda görüntülenen hata mesajı gibi genel bilgileri toplamak, söz konusu hata veren sayfa-bölümleri işler hale getirmek, sitenin / uygulamanın performansını geliştirmek ve kullanıcılara sunulan hizmetleri yenilemek,
- Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcı deneyimlerine göre kişiselleştirmek, kullanımı kolaylaştırmak,
- Kullanıcının internet sitesini ikinci ve devamı ziyaretlerinde kullanıcının gezinti ve kullanım tercihlerini hatırlamak,
- İnternet sitesinin daha etkili hizmet verebilmesi için ihtiyaç duyulan bazı istatistiki verilerin sağlanması,
- Mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklı gerekli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması vb amaçlarla kullanılmaktadır.
Bunların tamamı, kullandığınız tarayıcınızın ve diğer yazılımların yüklenmesi veya kullanılması sırasında size sundukları politikalarda yer almaktadır. Bu nedenle, bu konudaki sorumluluk da kullanıcılardadır. Dilerseniz mobil uygulama için mobil cihazınızın ayarlar-gizlilik işlevleri üzerinden veya Ios safari için, ayarlar bölümünden safari başlığı üzerinden web sitesi verileri sekmesiyle, Google Chrome için ayarlar bölümünden cookie başlığı üzerinden; Internet Explorer için Araçlar bölümünden güvenlik başlığı üzerinden; Mozilla Firefox için seçenekler bölümünden gizlilik ve güvenlik başlığı üzerinden veya bunlar dışında kullandığınız tarayıcılar için genellikle ayarlar ve gizlilik bölümlerinden yönergeleri takip ederek çerez ayarlarınızı yapabilirsiniz.
ÇEREZ VASITASIYLA İŞLENEN VERİ TÜRLERİ
İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, erişim tarih ve saatleriniz, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair bilgileri kapsamaktadır.
SİTEDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ Çerez dosyaları genel olarak oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler, takip çerezleri olarak sınıflandırılabilir. www.thedayy.com ise, tarayıcınızdan bağımsız olarak, bir bir Google hizmeti olan Google Analytics ve çerezi kullanılmaktadır. Google Analytics çerezi ile kullanıcılardan anonim bilgiler toplanır. Bu kişisel veriler de veri sorumlusu tarafından bu metinde açıklandığı şekilde işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Sitemizi ziyaret etmek suretiyle çerezlerle elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
- İstatistiki değerlendirme yapılabilmesi amacıyla,
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI
İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;
- İşin yürütülebilmesi için ilgili büro personeli ve hizmet alınan taşeron yetkilisi veya personeli ile,
- Raporlama, pazarlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
- Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
- MacroTR ve sorumluları adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
- İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavirlik ve hukuk bürolarıyla,
- Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmekte ve onlara aktarılabilmektedir.
Site üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, site ve sorumluları uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
site ve sorumluları, kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında, çerezler yoluyla site ve sorumlusunun meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ
Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı taranmış olarak ya da sitedeki iletişim adreslerimizden e-posta göndermek suretiyle, yazılı ıslak imzalı talebinizi e-posta ekine ekleyerek gönderebilirsiniz. Sitemize bu konuda ulaşmakta sorun yaşarsanız bize, hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında +90 532 325 27 29 nolu telefondan ulaşarak size haklarınızı kullanmak için taleplerinizin iletilmesinde yukarıdaki işlemler için yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz.
MacroTR sorumluları olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Gizlilik ve Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
Web Sitesi İletişimi Aydınlatma Metni
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
MacroTR (Bundan sonra “ Site” olarak anılacaktır.) iletişim bilgileri vasıtasıyla işlenen tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusudur. Bu web sitesini kullanan tüm ziyaretçiler ise bundan sonra “ Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.
Bu metinle, siz değerli kullanıcılara, siteyi kullanırken elektronik ortamda hangi kişisel- verilerinizin alındığını veya alınmasının muhtemel olduğunu açıklamak, gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması gerekse Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) hükümleri kapsamında Kullanıcıların aydınlatılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.
- e-posta adresi.
Tarafımıza aktaracağınız konu içerisinde, özel nitelikli veya bu nitelikte olmasa dahi yukarıda sayılmayan kişisel verileriniz yer alıyor ise, bu verilerin de aşağıda size açıklanan koşullara tabi olduğunu beyan eder, bu hususa dikkat etmenizi öneririz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
MacroTR web sitesindeki iletişim bilgileri kullanmak suretiyle gönderdiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir: - Öneri, talep, şikayet vb. taleplerinizin yanıtlanması, tarafınızla iletişim kurmak amacıyla,
- Devam eden görüşmelerimizde kimliğinizin teyit edilebilmesi amacıyla,
- İstatistiki değerlendirme yapılabilmesi amacıyla,
- Site güvenliğinin sağlanması amacıyla,
- Hukuki işlem bilgisinin ispatlanması amacıyla,
- Kişiye yönelik hizmet sunma amacıyla (tanıtım vb.),
- Dönemsel bilgilendirme, faaliyetlerimiz kapsamındaki önemli gelişmeleri aktarma ve sitemizin yeni hizmetlerini tanıtma amacıyla İşlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI
İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;
- İşin yürütülebilmesi için ilgili büro personeli ve hizmet alınan taşeron yetkilisi veya personeli ile,
- Raporlama, pazarlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
- Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
- Site ve sorumlusu adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
- İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavirlik firmalarıyla
- Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,
- Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, iletişim bilgilerimiz üzerinden bizimle iletişime geçmek suretiyle, elektronik ortamda, kanuna uygun şekilde sitemizde meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanıp, işlenmektedir. Burada anılan kişisel verileriniz, kendi rızanızla iletişime geçtiğinizde bu aydınlatma metnini ve ayrıca rıza metnini onaylamış sayılarak hukuken işlenebilir kabul edilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ
- Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı taranmış olarak ya da sitedeki iletişim adreslerimizden e-posta göndermek suretiyle, yazılı ıslak imzalı talebinizi e-posta ekine ekleyerek gönderebilirsiniz. Sitemize bu konuda ulaşmakta sorun yaşarsanız bize, hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında +90 532 325 27 29 nolu telefondan ulaşarak size haklarınızı kullanmak için taleplerinizin iletilmesinde yukarıdaki işlemler için yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz.
MacroTR sorumluları olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu İletişim Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel İletişim Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz. 

Son Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
KVKK Açık Rıza Beyanı
WEB SİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KONUSUNDA AÇIK RIZA BEYANI
MacroTR sorumlusu tarafından sunulan MacroTR iletişim bilgilerini ya da iletişim formunu kullanmam sebebiyle öğrenilen kişisel verilerimle ilgili, Web Sitesi İletişim Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verilerimin, yine bu aydınlatma metninde yer alan hukuki sebeplerle, açıklanan kişilere, açıklanan amaçlarla aktarılabileceğini ve kişisel verilerimle ilgili olarak istediğim zaman aydınlatma metninde yer alan iletişim kanallarıyla veri sorumlusuna başvurabileceğimi biliyor, Web Sitesi İletişim Bilgileri Yoluyla İletim Sağladığım İletilerden Elde Edilebilecek Bilgilere İstinaden Aydınlatma Metni içeriğine açık rıza gösteriyorum.